اهداف


صنعت پيچ ومهره يكي از اركان بزرگ و مهم در كليه صنايع موجود در كشور و خارج از كشور ميباشد،تمامي صنايع اعم از صنعت برق (دكلهاي انتقال نيرو و پستهاي فشار قوي)،صنايع نفت،خطوط انتقال نفت و كارخانجات پالايش و استراكچرهاي بكار رفته در اين صنعت :صنايع پتروشيمي ،صنايع ساختمان (برج هاي بلند مرتبه و داراي طبقات زياد كه تماما"به خاطر بحث زلزله به صورت پيچ و مهره طراحي ميشود)، صنايع سيمان ،ماشين آلات سنگين و همچنين صنعت بزرگ خودروسازي تنها بخشي از بازار مصرف و بازار هدف اين توليدي ميباشد.


در خاتمه ،تجربه توليدي ،توان اجرائي،صداقت و تعهد در كار همواره مباني اصلي اين واحد بوده و اميد است بتوانيم در ايجاد همكاريهاي متقابل آتي و در سربلندي ميهن عزيزمان موق باشيم