پیچ و مهره برای توربین های بادی و گازی

باید توجه کرد که واردات پیچ و مهره علاوه بر هزینه های  سنگین ،زمان زیادی را تحمیل میکند.

صنایع پیچ و مهره پویا توانایی تولید بولتهای توربین را دارد که تجارب خوب و سابقه درخشانی کسب کرده است.

  • ما اتصالات سفارشی را مطابق با استانداردهای مورد نیاز ارائه می دهیم.

از جمله DIN ,ASTM

پیچ و مهره برای توربین های بادی و گازی