پیچ و مهره برای صنایع و ماشین آلات حمل و نقل

این واحد صنعتی  آماده ارائه خدمات گوناگون پیچ و مهره به صنعت حمل و نقل میباشد. با توجه به حساسیت اتصالات مورد استفاده در راه آهن، تریلر ها و انواع وسایل نقلیه ،  برای آنها از آزمایشگاههای معتبرگواهی صادرمی شود.

ما طبق درخواست گواهینامه کامل آنالیز، تست های مقاومتی و شیمیایی را ارائه می دهیم.

 

پیچ و مهره برای صنایع و تجهیزات حمل و نقل

پیچ و مهره برای صنایع و تجهیزات حمل و نقل