پیچ و مهره خاص برای تجهیزات سنگین و پروژه های ساختمانی

صنایع پیچ و مهره پویا انواع اتصال دهنده(پیچ ومهره) را با کیفیت بالا به مشتریان در صنعت تجهیزات سنگین و صنایع راه و ساختمان ارائه می دهد

 *برای پیشرفت پروژه ها در زمان معیین نیاز به قطعات با کیفیت و مناسب می باشد *

ما می توانیم نیاز شما را مطابق با نمونه یا نقشه  تولید و تامین کنیم. از جمله HV و ۸ و ۱۰٫۹ و۱۲٫۹ از M6 تا M100

پوشش های مختلفی برای مقاومت در برار خوردگی و طول عمر کالا وجود دارد که درصورت درخواست مشتری ارائه می دهیم

پیچ و مهره ماشین های سنگین راه سازی