پیچ و مهره پویا

صنایع پیچ و مهره پویا تولید کننده انواع پیچ و مهره صنايع نفت گاز و پتروشيمي، پیچ و مهره کشتیرانی ، پیچ و مهره حمل ونقل ریلی ، پیچ و مهره مترو، پیچ و مهره نیروگاه های بادی و آبی ، پیچ و مهره سد سازی، پیچ و مهره پل سازی ، پیچ و مهره اسكلتهاي فلزي ، پیچ و مهره دكلهاي انتقال نيرو ، پیچ و مهره صنایع خودرو سازي و بسیاری از پروژه های قابل توجه تجاری و زیربنایی فعالیت می نماید.