پیچ و مهره وقطعات برای خودرو و ماشین سازی

به پشتوانه کارکنان این واحد که دارای تجربه فنی و آموزش دیده می باشند، قادر به پاسخگویی سریع به نیازهای  پیچ و مهره و قطعات شرکتهای خودرو سازی و ماشین سازی میباشیم.

در همین راستا شرکت از خط کامل فورج گرم،CNC ، دستگاه رولینگ،مالشی،گیوتین،تراش،اره نواری،کوره اینداکشن،خم کن و….برای تولید پیچهای خود استفاده میکند.

پیچ و مهره وقطعات برای خودرو و ماشین سازی